Tweede Wereldoorlog

De Biesbosch in de Tweede Wereldoorlog

Over onderduikers, verzet en crossings
Door Leen Fijnekam & Alfons van Bokhorst

De Biesbosch in de Tweede Wereldoorlog kopen:

Inmiddels is de tweede ook volledig uitverkocht.

Uniek boek over het belang van de Biesbosch tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Met onder meer: De begindagen, verborgen schepen, onderduikers, verzet, geheime zenders, de liniecrossings, de wilde crossings, voedseltochten, brigade-generaal John Hackett, de Merwedegijzelaars, luchtgevechten en de rol van de boeren.

“De Biesbosch kent een bijzonder landschap. Met haar vele kreken, eilandjes en wilgenbossen is het een ongenaakbaar en moeilijk te controleren gebied. De Duitse bezetter heeft dat zeker ook zo ervaren. Het verzet, dat het gebied op haar duimpje kende, was zelfverzekerd en strijdlustig. Een van de meest indrukwekkende activiteiten waren de crossings in de laatste oorlogswinter ’44-’45.
21 verzetsmensen zijn zo’n 370 keer overgestoken van noord naar zuid en weer terug. Zij brachten medicijnen, goederen en personen met gevaar voor eigen leven naar de overkant. Met hen waren er nog vele anderen die in dit gebied hebben gestreden voor onze vrijheid. Het is belangrijk dat wij dit niet vergeten. Daarom is een boek als dit niet alleen interessant voor geïnteresseerden. Het is essentieel voor onze toekomst en de toekomst van onze kinderen dat wij leren van de geschiedenis. Boeken als deze helpen ons daarbij.”
E.B.A. (Egbert) Lichtenberg
Burgemeester gemeente Altena

“Legendarisch zijn de gebeurtenissen in de Biesbosch in de jaren 1940-1945. Nederland was bezet en de bezetter was overal heer en meester. Hoewel . . . in de volle breedte van de Biesbosch lag dat net even iets anders. De auteurs van dit boek brengen in beeld wat de situatie daar werkelijk was en welke hachelijke ‘avonturen’ er, uit verzet tegen de onderdrukker en in de strijd om zelfbeschikking en vrijheid, ondernomen werden; niet altijd met goede afloop overigens, maar per saldo wel een onmisbare bijdrage aan de strijd voor de goede zaak. Voor wie daar meer over wil weten heeft met dit boek toegang tot een betrouwbaar en op feiten gebaseerd beeld van wat er zich toen afgespeeld heeft. Daarom beveel ik dit van harte ter lezing aan.”
C.J.M.(Kees) de Bruin
Historicus en oud burgemeester Papendrecht

“Geachte heer Van Bokhorst

Ik wil u hartelijk danken voor het mooie boek dat ik op 5 mei jl. ter hoogte van ons bevrijdingsmonument, de Levensboom van Hans Petri, van u mocht ontvangen. Het boek dat u samen met de heer Fijnekam geschreven heeft, geeft een overzichtelijk beeld van de gebeurtenissen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in de Biesbosch plaatsgevonden hebben.

Deze gebeurtenissen maken een uniek onderdeel uit van onze geschiedenis en is naar mijn mening nog te zeer onderbelicht. Ik verwacht dat uw boek zal bijdragen aan meer bewustwording in de onbaatzuchtige, heldhaftig inzet van verzetsstrijders, crossers en onderduikers. Zij hebben veel betekend voor de bevrijding van ons land. Het feit dat uw boek ook terug te vinden zal zijn in de collecties van openbare bibliotheken in stad en regio zal ongetwijfeld ook bijdragen aan meer inzicht.

Ik kan u vertellen dat het boek inmiddels een mooi plekje heeft gekregen in de kast op mijn werkkamer.”
Wouter Kolff
Burgemeester Dordrecht